เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการ กศน. ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาส “สำหรับคนพิการ”

1646069274181

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการ กศน. ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในระดับ กศน.จังหวัด “กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ” โดยมี นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์ //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร16460692770611646069279496