ร่วมวางแผนการดำเนินงานในปี 2565 ตามโครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

258072วันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2565 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังมหาสารคามรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมวางแผนการดำเนินงานในปี 2565 โดยมีนายสุภัทร จําปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการสรุปผลการดำเนินงานโครงการในปี 2564 และวางแผนการดำเนินงานในปี 2565 การดำเนินการตามโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีนายนายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ โรงแรมเดอ ไพรม์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร //ข่าว:พิมพ์พจี พันธุ์ชัย258073258074258078