ครู​พี่โอ๊ะ ดร.กนก​วรรณ​ รมช.ศธ.เปิดอบรม วิทยฐานะ PAให้ครูกศน.กำแพง​เพชร​และพิจิตร พร้อมชื่นชม การปักหมุด คนพิการ เพื่อรับการช่วยเหลือ และมอบโล่กาชาดดีเด่น

464สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลง(PA)ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบใหม่ ว PA) ระยะที่ 2
โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ316007

และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวแนะนำจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมรับทราบ ในการดำเนินการ เพื่อประสานแผนงานในด้านการศึกษา ทั้งนี้ นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานน กศน.จังหวัดมหาสารคามรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรได้รายงานว่าการจัดทำโครงการอบรมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบใหม่ ว PA) ระยะที่ 2ในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 256546456

มีนายประเสริฐ หอมดี อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นวิทยากรผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ครู สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร และสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน ณ โรงแรมเพชรโฮเต็ล โดยปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19) อย่างเคร่งครัด 273310135_5347494561951349_483260384066429197_n

ในการนี้ กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบโล่รางวัลรางวัลผู้ส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ดีเด่นและหน้ากากอนามัยผ้าไหมที่ระลึก 100 ปีแห่งการสถาปนาให้กับ กศน.อำเภอไทรงาม และกศน.อำเภอพรานกระต่าย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป 4และในโอกาสนี้ใน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดนิทรรศการ กศน.ปักหมุดคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็น 1 ใน 28 จังหวัดทั่วประเทศในการนำร่องการดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งถือได้ว่ามีข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติต่อไป3129111013