ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น. นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2565 โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร271970298_134121979077568_4706028072017843099_n

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานในพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  จัดขึ้นที่ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย271951580_134130825743350_2712552077327579230_n

โดยเฉพาะวีรกรรมที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่านั้น เป็นที่เลื่องลือมาจนถึงปัจจุบัน การจัดงานวันยุทธหัตถีดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันรัฐพิธี และให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันยุทธหัสถี แทนวันที่ 25 เมษายน โดยให้มีการวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ทั้งนี้มีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เข้าร่วมถวายถวายพานพุ่มราชสักการะในครั้งนี้ด้วย ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร271951605_134121955744237_1460911308563961024_n271993967_134111209078645_6079098327015692965_n233794272086820_134131085743324_4520765863001871386_n272067514_134117405744692_4993356369749988465_n