เอารักไปส่งน้อง! ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปีที่ 3

“นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์” เปิดกิจกรรม ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุขให้น้องปีที่ 3 โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปีที่ 3” ส่งต่อความรักสู่น้อง ๆ ณ โรงเรียนบ้านเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร44

(วันที่ 28 ธันวาคม 2564) นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปีที่ 3” พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดร่วมกันส่งรักปันสุขให้น้อง ๆ โดยได้นำสิ่งของ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตไปมอบให้กับน้อง ๆ จำนวน 65 คน โดยมีนายบุญส่ง พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคีรีส พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของต่าง ๆ เช่น คูลเลอร์น้ำ กระบอกน้ำดื่ม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดมือ น้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องเขียนจำนวนหนึ่ง555

เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากของประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นพื้นฐานของการบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งเป็นผู้ที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ เอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงามอันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศ45

ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรจึงร่วมมือกันจัดกิจกรรม ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุขให้น้องปีที่ 3 และขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ส่งเสริมให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้” โดยการนำรถโมบายเคลื่อนที่ออกไปให้บริการในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งรักปันสุขให้น้อง ๆ ในห้วงวันขึ้นปีใหม่ และในห้วงวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 “ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564” ณ โรงเรียนบ้านเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยพร้อมเพรียงกัน  //ภาพ : ข่าว พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร3355221119924