ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิด! ศูนย์ CEC กศน.กำแพงเพชร จัดฝึกอาชีพการทำยาหม่องสมุนไพรอโรมา

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Ministry of Education Career and Entrepreneurship Center) หรือ ศูนย์ CEC พร้อมนี้ ได้นำทีมข้าราชการ บุคลากร และวิทยากรซึ่งเป็นนักศึกษาในสังกัด กศน.อำเภอทรายทองวัฒนา ดำเนินการจัดฝึกอาชีพหลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพรอโรมา ให้แก่ผู้สนใจ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น.timeline_20211227_153227

นายพีระพงษ์ เปิดเผยข้อมูลว่า กศน.อำเภอทรายทองวัฒนา ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเรื่อง “การปลูกพืชสมุนไพร” ประกอบกับ นางสาวศิวัชยา จันทราภิรมย์ (วิทยากร) นักศึกษาระดับ ม. ต้น กศน.ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำยาหม่องซึ่งแต่เดิมเป็นการทำไว้ใช้ภายในครัวเรือนtimeline_20211227_153303

จากนั้น กศน.อำเภอทรายทองวัฒนาเห็นว่าสามารถนำมาต่อยอดและขยายผลได้ จึงได้เปิดกลุ่มสนใจ “อาชีพการทำยาหม่องสมุนไพร” เพื่อให้ความรู้และนำสมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในยาหม่องจนทำให้ในปัจจุบันยาหม่องสมุนไพรอโรมากลายเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น ในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน ณ อาคารบริรักษ์ไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชรtimeline_20211227_153231timeline_20211227_153243timeline_20211227_153223timeline_20211227_153301