โครงการพัฒนาสมรรถนะครู กศน. ในการออกข้อสอบการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน

269790665_5171694669531340_7211918812396808560_nวันที่23 ธันวาคม 2564 นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครู กศน. ในการออกข้อสอบการวัดผลและประเมินผลกาเรียนการสอน โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครู กศน. ในการออกข้อสอบวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 269731172_5171694072864733_2016422997256941705_nมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อจัดทำผังแบบทดสอบและสร้างแบบทดสอบกลางภาคให้ถูกต้องตามผังที่วางไว้ 2. เพื่อให้ได้แบบทดสอบกลางภาคที่มีคุณภาพนำไปใช้ประเมินนักศึกษาต่อไป 3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำระบบบริหารจัดการสอบกลางภาคได้ และ 4. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้สอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร269712421_5171695619531245_1668585799022460547_n269914837_5171695569531250_1977134398593544382_n269686775_5171700462864094_5408806848682993601_n269812482_5171700242864116_1427003452172309854_n269753519_5171699486197525_8519263430801058078_n269784983_5171698526197621_186639875948740197_n