ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 11/2564

s__4112386วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคามรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 11/2564 s__4112396เพื่อพิจารณาเรื่องการขอขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร  //ข่าว:พิมพ์พจี พันธุ์ชัยs__4112393s__4112394260225864_1271053000082256_528241184830547284_n PR.กศน.กำแพงเพชร