กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

260191492_5066511320049676_8969073056343444712_nวันที่ 25 พฤศจิกายน 2468 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของรัชกาลที่ 6 ทางราชการกำหนดให้วันที่ 25  พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันมหาธีรราชเจ้า และวันวชิราวุธ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 260742946_5066508396716635_3423460940469827424_n

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา เวลา 09.00 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนข้าราชการ และบคุลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยร่วมกันเก็บขยะ ตัดหญ้า เก็บกวาดใบไม้ ขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสะอาดตา261204195_5066511013383040_1406913305224132894_n

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของหน่วยงานให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าว  //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย260172576_5066511573382984_443767773098982128_n259945253_5066511153383026_2035941549004425649_n259884496_5066510706716404_4396001261859823036_n PR.กศน.กำแพงเพชร