โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากร พัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการใช้งาน Google Apps

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 กศน.อำเภอคลองขลุงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากร พัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการใช้งาน Google Apps ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอคลองขลุง มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คนs__27795478

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากร ของ กศน.อำเภอคลองขลุง เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการใช้งาน Google Apps ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร s__27795471ทั้งนี้ มีบุคลากรของ กศน.อำเภอคลองและ กศน.อำเภอไทรงามเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้งาน Google Apps ให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษา และประชาชนอย่างสูงสุด เพื่อให้บุคลากร กศน.อำเภอที่เข้ารับการอบรมมีทักษะความสามารถในการสร้าง แบบทดสอบ แบบฝึกหัด ผ่าน Google Form ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้บุคลากรได้รับพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเห็นถึงศักยภาพ ความสามารถ ของตนเองและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป //ข่าว :  พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชรs__27795476s__27795477