ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง! พูดแล้วต้องทำ  ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. สั่งการด่วนมอบ กศน.กำแพงเพชร ช่วยเหลือดำเนินการเยียวยาเบื้องต้น “น้องปุยฝ้าย” เรียนดีแต่ยากจน

จากการที่ผู้สื่อข่าวได้นำเสนอข่าวเด็กนักเรียน ที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน มีสภาพบ้านพักที่ทรุดโทรมไม่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย “น.ส.บุญญาพร   ทองทุ่ง” หรือ น้องปุยฝ้าย อายุ 17 ปี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม  ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร259461912_5053696554664486_4520020915204544689_n

โดยน.ส.ภัทราวดี บิณฑวิหค ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม และน.ส.ไพลิน ทรวนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษเป็นครูที่ปรึกษาและน.ส.รัตนากร ศรีนากรุง ผู้ชำนาญการ ครูสอนวิทยาศาสตร์ มาเยี่ยมบ้านในครั้งแรก ซึ่งลงพื้นที่สำรวจที่บ้านเลขที่ 102 (บ้านเขาวังเยี่ยม) หมู่ที่ 9 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร259273377_5053696107997864_6366897999089954830_n

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งการให้ สำนักงาน กศน.จังหวัด กำแพงเพชร นำโดย นายพีระพงษ์  รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการรักษาการ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ พร้อมด้วยนายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย และคณะบุคลากร ของ กศน. ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวนหนึ่ง และวางแผนที่จะช่วยเหลือในส่วนอื่นต่อไป259765420_5053696207997854_921302706673345722_n

ทั้งนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ทราบข่าว ทยอยมาเยี่ยมน้องปุยฝ้ายและครอบครัวเพื่อสอบถามความเป็นอยู่และหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไป  //ข่าว : ทีมข่าว กศน.จังหวัดกำแพงเพชร259855141_5053696271331181_4802265846810688182_n259408841_5053696224664519_7708359501284647715_n258824631_5053696031331205_413764017967711481_n259341920_5053696441331164_715451727771952565_n259590376_5053695864664555_2401875514466654671_n258798686_5053695884664553_8936920249023878315_n259596169_5053695841331224_2338485153247764887_n259416009_5053704647997010_931155396489649353_n