ปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์และการตรวจไขว้ (GPAX) ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์และการตรวจไขว้ (GPAX) ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร250300403_4975545232479619_6904489472204133394_n

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์และการตรวจไขว้ (GPAX) ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564248023397_4975543885813087_7221128463247289138_n

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติการจบ การจัดทำหลักฐานการจบ ความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ ใช้รูปแบบการปฏิบัติตรวจสอบหลักฐานการจบของนักศึกษา กศน. ที่เรียบจบครบตามโครงสร้างฯ ของหลักสูตร กศน.2551 โดยการตรวจไขว้ระหว่างสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยกำหนดการดำเนินการระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบลและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 38 คน ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร //ภาพ : ข่าว พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร247649955_4975544092479733_3143416879606893185_n247418454_4975543732479769_4679329997969952527_n248811467_4975545649146244_2052237357309447628_n248340701_4975545199146289_7225563956458255074_n248019330_4975546025812873_3217503521164736313_n