ร่วมการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ zoom

249787611_1253184508535772_4650106142108506140_nวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ zoom ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร249760425_1253185158535707_7007447829817209068_n

นายพีระพงษ์ รุ่งเรื่องศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ zoom ณ หอประชุมแม่ปิง ศธจ.กำแพงเพชร โดยมี ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว 250510339_1253184811869075_1914903132017968358_nสำหรับหลักเกณฑ์การเปิดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน ต้องเป็นโรงเรียนที่มีเขตพื้นที่บริการเป็นหมู่บ้านปลอดโควิด (หมู่บ้านธงฟ้า) ครบทุกหมู่บ้านตามประกาศของที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร โดยเขตบริการที่ไม่ได้รับธงฟ้าหรือเขตบริการต่างจังหวัด ให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 โรงเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หารือหรือขอคำแนะนำจากนายอำเภอ ก่อนเสนอขอเปิดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติที่โรงเรียน (On-Site) และดำเนินการเตรียมความพร้อมตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ มีโรงเรียนที่ขอเปิดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (On-Site) 249474670_1253184581869098_463921811880110284_nในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ทั้งหมด 456 แห่ง ประกอบด้วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จำนวน 200 แห่ง, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จำนวน 169 แห่ง, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จำนวน 32 แห่ง, สังกัดโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 36 แห่ง, สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5 แห่ง, สังกัด กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 11 แห่ง, สังกัดท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 11 แห่ง, สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 1 แห่ง และสังกัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 แห่ง  //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร249802921_1253185098535713_305116657917557213_n250072295_1253184841869072_8806916163249474510_n249593746_1253184671869089_6370669651802927053_n