คาดว่าจะจบ 102 คน! กศน.กำแพงเพชร จัดสอบ E-Exam ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยบุคลกรในสังกัด ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อให้กำลังใจแก่นัศึกษา ทั้งนี้ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร 244830281_4908334862533990_2144180360742754405_nซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ได้ดำเนินการจัดสอบตามที่ สำนักงาน กศน. มีนโยบายให้ใช้การสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แก่นักศึกษาในสังกัด กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ทั้ง 3 ระดับ ที่ขาดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 50 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 47 คน รวมทั้งสิ้น102 คน โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจัดสอบฯ ระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร244766015_4908335299200613_4798516960294640407_n244787831_4908335062533970_2897747157540088835_n244424859_4908334312534045_5490699240797544832_n244544381_4908334205867389_2372323438276752390_n244693036_4908334535867356_1166742637100488131_n244045251_4908333639200779_1341565367622949433_n