ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 23/2564

244449590_4905751739458969_7871557473759767697_nวันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 23/2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 1,618,499 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม จำนวน 17,111 ราย สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยสะสม จำนวน 7,089 ราย พบผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 99 ราย ในการนี้เพื่อให้การป้องกันโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้กำหนดจัดการประชุมฯ ดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมซุ้มกอ (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อกำหนดมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรค โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 244441191_4905751272792349_6688140839879128105_nในการนี้ นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง  //ข่าว:พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร244132496_4905751319459011_8791441161082697095_n244350377_4905751662792310_2128581263407272795_n244628503_4905751702792306_6030639494471593878_n