กศน.กำแพงเพชร “ส่งน้ำใจ” มอบน้ำดื่มช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปันน้ำใจ ส่งมอบน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ผ่าน กศน.อำเภอ243703540_4881149271919216_5085495963216704135_n

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการ ภาคีเครือข่าย กศน.  และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันแบ่งปันน้ำใจ ดำเนินการส่งมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้แทนจาก กศน.อำเภอ 6 แห่ง ดังนี้ 1) กศน. อำเภอเมืองกำแพงเพชร 2) กศน.อำเภอพรานกระต่าย 3) กศน.อำเภอคลองขลุง 4) กศน.อำเภอปางศิลาทอง 5) กศน.อำเภอคลองลาน และ 6) กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี จำนวน 1,056 ขวด243263068_4881146605252816_247653621910284974_n

มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งต่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม นายพีระพงษ์ รุ่งเรื่องศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยข้อมูลว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ทราบว่ามีหลายพื้นในจังหวัดกำแพงเพชร ที่ประสบภัยน้ำท่วม สร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก จึงอยากมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมดังกล่าว จึงได้เชิญชวนผู้บรหาร ข้าราชการ ภาคีเครือข่าย กศน. บุคลากรในสังกัด และผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งนี้ ครู กศน. ในพื้นที่ จะเป็นผู้แทน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่อไป //ภาพ:ข่าว พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร243634646_4881146278586182_8503496159220213103_n243494678_4881153105252166_1053443390787095171_n-1243498425_4881152591918884_3598429335160273287_n243171381_4881166018584208_2949140190171130126_n243296124_4881149555252521_5274950701452753557_n243376996_4881147521919391_3948183696826552160_n243512959_4881147211919422_49411359478491490_n