สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

Thailand flag on flagpole waving cloudy sky background realistic 3d illustration
Thailand flag on flagpole waving cloudy sky background realistic 3d illustration

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ หน้าเสาธง สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร243166824_4880294395338037_5335511789677522153_n

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้ นที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย โดยในปีนี้ ตรงกับวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564242880837_4880292825338194_2352186008602249293_n

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้เชิญชวนข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัด รวม 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  //ภาพ : ข่าว พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร243170790_4880299292004214_5101552218580127024_n243260575_4880300418670768_3539705481096414233_n243375305_4880301475337329_309596734902371752_n