โครงการอบรมจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564

198114629_4541421209225359_4535965511042838585_nโครงการอบรมจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายสมใจ วิชัยยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการอบรมจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดโครงการอบรมจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2564 ในการจัดการอบรมดังกล่าว สำนักงาน กศน. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 130 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัด โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการวางแผนการดำเนินงาน ด้วยการถ่ายทอดแบบ Online ผ่าน Live สด facebook แพร่ภาพและเสียงกลุ่มโซนที่ได้ถูกกำหนดให้มีสถานที่ในการจัดการอบรมแบ่งเป็น 3 กลุ่มโซน คือ 1) กลุ่มโซนคลองสวนหมาก ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร กศน.อำเภอโกสัมพีนคร กศน.อำเภอคลองลาน 2) กลุ่มทรัพย์ในดิน ณ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ประกอบด้วย กศน.อำเภอพรานกระต่าย กศน.อำเภอลานกระบือ กศน.อำเภอไทรงาม กศน.อำเภอทรายทองวัฒนา และ 3) กลุ่มโซนลุ่มน้ำปิง ณ โรงเรียนขาณุวิทยา ประกอบด้วย กศน.อำเภอปางศิลาทอง กศน.อำเภอคลองขลุง กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี กศน.อำเภอบึงสามัคคี ซึ่งเป็นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) //ภาพ :ข่าว พิมพ์พจี พันธุ์ชัย197795099_4541423572558456_3468276255389044690_n196853168_4541421275892019_6955820858032442675_n194228259_2526955377613310_1194399571117035412_n196562786_4542148935819253_1103175786274338865_n199341073_4541422792558534_8243607851252858361_n197328009_4541428215891325_7353263224114916995_n196860418_4542576965776450_5053893811579181272_n