สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564

198398082_4545191948848285_1867065998965829471_nวันที่ 9 มิถุนายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นวันที่ 2 และดำเนินการถ่ายทอดผ่านระบบ Online ผ่าน Live สด facebook แพร่ภาพและเสียง ในส่วนของการดำเนินการวันนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เป็นเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และร่วมกันประกอบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ณ แนวรั้วหน้าสำนักงาน กศน. เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม #กศน.งามตา ประชาชื่นใจ //ภาพ : ข่าว พิมพ์พจี พันธุ์ชัย 197783591_4545135945520552_2307331212856975911_n196744478_4545141578853322_9119186913699363499_n197650316_4545142998853180_6662446050566109347_n198102043_4545142882186525_1880965386116959054_n198068243_4545143108853169_4029612857321748694_n197905102_4545138068853673_3889429503020856630_n198666321_4545141212186692_2923837321645909333_n198201911_4545202322180581_8268718288703946620_n197933052_4545200095514137_6344344299899160428_n199643004_4545197828847697_2231883093279932999_n