ผุดไอเดีย​..!!!ทำ1ได้2 พลัง​งานทดแทนกู้วิกฤติ​โควิดต่อยอดสร้างอาชีพ​ กศน.โกสัม​พี​นคร​ จัดให้

line_78813216839536

“จัด 1 ได้ 2 กศน.อำเภอโกสัมพีนคร จัดอบรมประชาชนใช้พลังงานทดแทน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากคิดต่อยอด เป็นอาชีพ สร้างรายช่วงวิกฤติโควิดได้”

line_78873620394735 รองศาสตราจารย์สฤษณ์ พรมสายใจ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มาเป็นวิทยากรร่วมกับนายวิโรจน์ บุญต่อ ปราชญ์ชุมชนเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน สถานที่จัด แหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชนตำบลโกสัมพี หมู่ 3 บ้านคลองเมือง ให้ความรู้กับประชาชน ซึ่งกศน.อำเภอโกสัมพีนคร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

line_78799513483809

โดยนายกำจร  หัดไทย รักษาการผู้อำนวยการฯได้กำหนดจัดขึ้น พร้อมคณะครู บุคลากรกศน.อำเภอโกสัมพีนคร รวม 3 ตำบล คือ ตำบลเพชรชมภู ตำบลโกสัมพีและตำบลลานดอกไม้ตก มีประชาชนเข้าร่วมโครงการรวม 3 ตำบลรวม 45 คน

videoframe_20210601_194146_com-huawei-himovie-overseas

ซึ่งท่านวิทยากรได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนท้องถิ่นและประชาชนในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมการใช้วัสดุที่ใช้แล้ววัสดุที่เหลือทิ้งและทิ้งแล้วนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวตนเองชุมชนและสังคม

line_78853583595259line_5755069682975

ทั้งนี้มีการสาธิตดังนี้
1.การเผาด้วยเตาไร้ควันเพื่อทำถ่านชาร์โคลและทำคาร์ไบด์การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์กระถางยั้บยั้งการระเหยของน้ำและการทำถ่านจากเศษวัสดุไม้ไผ่ เพื่อให้พลังงานความร้อนเต็มประสิทธิภาพ

videoframe_20210601_194156_com-huawei-himovie-overseas

นายวิโรจน์ บุญต่อ วิทยากรของกศน.โกสัมพีให้ความรู้เรื่องการทำกระถางจากยางรถยนต์ เพื่อปลูกผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับและการทำเตาดินเผาแบบอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้หุงต้มอาหารทดแทนการใช้แก๊ส ถือว่าเป็นการลดรายจ่ายในสถานการณ์โควิด -19 เป็นการลดค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย และหากได้ทำต่อเพื่อขายก็สามารถยึดเป็นอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อีกด้วย

screenshot_20210601_201913

และสำคัญที่สุดสามารถร่วมกันรักษาธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมโดยใช้พลังงานทดแทนได้ต่อไป

line_5785124548596
#ปชส.กศน.อ.โกสัมพีนคร รายงาย