ร่วมเป็นคณะกรรมการ การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน. พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับ กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ

 

138204วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภานักวิชาการศึกษา นางสาวจินดารัตน์ ทับทิม นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน. พรีเมี่ยมประจำปี พ.ศ.2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์//พิมพ์พจี พันธุ์ชัย : รายงาน138205138207138208138206138213138212146254788_4168413179859499_6678819177951365336_n138210