ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2564


fb_img_1611304049064วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2564fb_img_1611304053105


โดยมีนายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการในการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564 หน่วยงานการศึกษา การแต่งตั้งครูผู้ช่วย การประเมินวิทยฐานะ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การตัดโอนตำแหน่ง และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดย ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร //พิมพ์พจี พันธ์ุชัย : รายงายfb_img_1611304056302fb_img_1611304059164fb_img_1611304061903