เพื่อชีวิต..!!! ​”ยุคดิจิทัล”สถาบันการศึกษา​ทางไกล กศน.เปิดเรียนออนไลน์​ 2 หลักสูตร​​

screenshot_20210122_102347
ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาบทบาทข้องเกี่ยวกับเกือบทุกมิติของการใช้ชีวิตของผู้คน และกลายเป็นทั้งความสะดวก และความยุ่งยากของผู้คนในสังคมโดยผู้ที่เรียนรู้และก้าวทันจะได้ความสะดวกและโอกาสมากมายจากเทคโนโลยีดิจิทัล เกี่ยวกับเรื่องนี้นายณัฐพงษ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. เปิดเผยว่า เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข สถาบันการศึกษาทางไกล ได้ดำเนินการพัฒนาสองหลักสูตรสำหรับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล คือ หลักสูตรความผาสุกในยุคดิจิทัล ที่จะให้หลักและแนวทางการใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน และหลักสูตรความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินยุคดิจิทัล ที่จะให้ความรู้ทางการเงิน การออมเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงิน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักบริหารทั้งภาครัฐ เอกชน นักจิตวิทยาจากกรมสุขภาพจิต และผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าทองคำ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต และกองทุนการออมแห่งชาติ มาร่วมพัฒนาหลักสูตร โดยจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เพจการศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล หรือสอบถามเพิ่มเติม 02 – 3816651