เฟสแรก..!!! 5 ตำบล กศน.อำเภอ​พรานกระต่าย​จับมือรพ.สต.เร่งรับมือโควิด-19 พร้อมทําเจลใช้เอง

received_764744127729793

“กศน.อำเภอพรานกระต่าย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 5 ตำบลเร่งให้ความรู้รับมือโรคโควิด-19 พร้อมทั้งทําเจลแอลกอฮอล์ใช้เอง”

img_20210121_202536

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย ได้ให้การต้อนรับนางสาวชโรทัย ปันติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางสาวจินดารัตน์ ทับทิม นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางมานิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนิน การของกศน.อำเภอพรานกระต่าย

line_231897314419301

ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งนายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย พร้อม นางสาวณัฏฐามณี พุทธกุลหิรัญเมธา ครูผู้ช่วย และว่าที่ร้อยตรีจิระวัฒน์ มะยมหิน บรรณารักษ์และคณะครูบุคลากรได้พาคณะนิเทศออกเยี่ยมชมการดำเนินการพร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา กศน.เพื่อประชาชน ซึ่งจัดกิจกรรมโครงการภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ซึ่งสำนักงาน กศน.กระทรวงศึกษาธิการให้ กศน.ทั่วประเทศจัดกิจกรรมดำเนินการ ช่วยเหลือประชาชนภายใต้มาตรการควบคุมของ ศบค. ให้กับประชาชนในด้านต่างๆ

img_20210121_202628img_20210121_200601

สำหรับเฟสแรกกศน.อำเภอพรานกระต่ายจัดในพื้นที่รวม 5 ตำบล ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไวรัสโคโรนา (โควิด -19)ประกอบด้วยตำบลท่าไม้ ตำบลพรานกระต่าย ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ตำบลคุยบ้านโอ่ง และตำบลคลองพิไกร มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 110 คน โดยได้เชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่องการป้องกัน โรคจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทั้ง 5 แห่ง มาบรรยายให้ความรู้รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจให้เกิดความตระหนักความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด- 19 พร้อมทั้งได้จัดร่วมกันจัดทำเจลแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับหมู่บ้านและตำบล รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับครอบครัว ชุมชนหมู่บ้าน ต่อไป

line_231866562410452img_20210121_204118

ทั้งนี้นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่ายได้เปิดเผยว่าการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไวรัสโคโรนา (โควิด- 19)ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค โควิค-19 ครั้งนี้ ถือเป็นเฟสแรกในการดำเนินการ รวม 5 ตำบล และจะดำเนินการอีก 5 ตำบลในช่วงปลายเดือนมกราคมต่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อีก 5 ตำบล เพื่อให้ครบในพื้นที่ของอำเภอพรานกระต่ายทั้ง 10 ตำบล รวมทั้งจะมุ่งมั่น พัฒนาความรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สนองตอบ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามบทบาทหน้าที่ อย่างสุดความสามารถ พร้อมนี้ได้เตรียมการ โครงการกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับประชาชนต่อไป

line_231806488105774img_20210121_202833

 

//ทีมปชส.กศน.อ.พรานกระต่ายรายงาน