จิต​อาสา​ฯ​”เราทำความดี​ด้วย​หัวใจ”กศน.อำ​เภอ​พราน​กระต่าย​Big Cleaning ป้องกันโรคโควิด-19​

received_407071560713317

“ส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564 ครู และบุคลากร กศน.อำเภอพรานกระต่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ป้องกันโรคโควิด-19”

line_10515609109332

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.กศน.อำเภอพรานกระต่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการฯ
พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 16 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ภายใต้มาตการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

received_248101543404599img_20201228_200905

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD)แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ส่งผลกับนักศึกษาและประชาชนเป็นจำนวนมากเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ ของ กศน.อำเภอ กศน. ตำบลทุกตำบล และห้องสมุดประชาชนอำเภอพรานกระต่าย

screenshot_20201228_200506line_10792605816061
จึงร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ในกศน.อำเภอพรานกระต่ายโดยทำความสะอาดพื้นที่ภายในภายนอกอาคาร ทาสี กำจัดขยะมูลฝอย เน้นอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่มีการสัมผัสบ่อยเช่น เก้าอี้ ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น

screenshot_20201228_200412screenshot_20201228_200548
รวมทั้งให้ยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากและให้นักศึกษาพบกลุ่มและจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยครูและบุคลากรให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการเฝ้าระวังสถานการณ์ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19)หรือ สบค. และประกาศของจังหวัดกำแพงเพชรและสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร อย่างเคร่งครัด ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

rhdr

//ทีมปชส.กศน.อ.พรานกระต่าย รายงาน