สวนกระแส ฝ่าวิกฤต! สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “ศ.ค.ส.ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปีที่ 2”

133132625_4061388050562013_1293758234359145081_oวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมด้วยขนมและอาหารแห้ง ให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) จังหวัดกำแพงเพชร132847827_4061388450561973_6935574303857138334_o

 ด้วย สำนักงาน กศน. ได้กำหนดจัดกิจกรรม “สำนักงาน กศน. ส่งความสุขให้น้อง”เพื่อส่งต่อความรักความสุขจากพี่สู่น้องทั่วประเทศ ในห้วงวันขึ้นปีใหม่ และในห้วงวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 สู่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และชายแดน ในการนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมใจกันดำเนินการจัดกิจกรรม “สำนักงาน กศน. ส่งความสุขให้น้อง” ด้วยการสมทบทุนร่วมบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย ลูกฟุตบอล จำนวน 2 ลูก ลูกวอลเลย์บอล จำนวน 2 ลูก ตาข่ายวอลเลย์บอล จำนวน 1 ผืน ขนมขบเคี้ยวและอาหารแห้งจำนวนหนึ่ง นำไปมอบให้น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 104 คน ซึ่งมีนายธีระสันต์ อยู่ยอด ครู โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของต่าง ๆ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด ที่พร้อมในกันส่งความสุขให้น้อง นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) จังหวัดกำแพงเพชร โดยพร้อมเพรียงกัน  //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย : รายงาน133110531_4061387680562050_5666562256339969002_o132657157_4061388407228644_3864946249054759283_o133854081_4061388270561991_2922344274600700110_o133889033_4061388610561957_8120333824828907543_o133114801_4061388290561989_2338406509567120972_o133681352_4061387930562025_2097438565567655991_o133731695_4061387437228741_8384363850341281878_o133807420_4061387837228701_7748072935156870470_o132826637_4061388043895347_425769519902757146_o133587751_4061387430562075_7560520533219602599_o133591613_4061389473895204_3827165069205455184_o