ยิ้มใสๆ..!!! แม้มีโควิด-19​ ใช้วันคริสต์มาส​ น้อง 2 โรงเรียน​/กศน.พรานกระต่าย เน้นตามโครงการ “ศ.ค.ส.ศึกษาธิการ​ส่ง​ความสุข” ปีที่ 2

 

img_20201225_164809

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อําเภอพรานกระต่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรม”ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข” ปีที่ 2 โดยเวลา 09.00 น.โรงเรียนบ้านท่าไม้ ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย

line_46771104948592

โดยมีนายราม คะระออม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้ ได้ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยหมุนเวียน ไม่แออัด ตามมาตราการป้องกันโรคโควิด-19 และเน้นใส่แมส วัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ พร้อมให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19ไปด้วย

img_20201225_164723img_20201225_164913

ในระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส รวม 286 คน ซึ่งมีรถโมบายส่งเสริมการอ่านของ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มาร่วมให้บริการ และได้รับความสนใจอย่างยิ่ง

received_444895413189254received_1139870929816164

ต่อมาในเวลา 10.30 น.ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย โดยมีนายพัทธิพงศ์ พลอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าวมีนักเรียนเข้าร่วม 120 คน

received_854036355391123

ซึ่งทั้ง 2 แห่งได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมเล่นเกมส์ แนะแนวการศึกษา ทุกคนต่างมีความสุข ได้รับทานไอติม ได้ของขวัญ ตุ๊กตา กระเป๋า กล่องข้าว ที่ใส่น้ำดื่ม สมุดดินสอหนังสือ รวมทั้งอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น

received_1101177120327660received_414186256303595 สืบเนื่องจากนโยบายของดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข”โดยโครงการนี้มี สำนักงาน กศน. ทั่วประเทศ เป็นจุดเชื่อม ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม

img_20201225_164636

เพื่อแบ่งปันความสุขสู่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ชายขอบถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่ห่างไกล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2564 และในช่วงวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 ซึ่งทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. เป็นสื่อกลางส่งความสุขไปยังผู้รับในพื้นที่ห่างไกลต่อไป

img_20201225_164458

//ปขส.กศน.พรานกระต่าย รายงาน