ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดกำแพงเพชร

133599201_4066702740030544_3730884244499075883_oวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 14.00 น. นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดกำแพงเพชร 133213047_4066702820030536_5452639911837916174_oในการนี้ นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดกำแพงเพชร ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย : รายงาน133763166_4066702730030545_8752844723923927685_o133498446_4066702840030534_757546103834367371_o133539299_4066702726697212_965561073184837132_o