กศน.กำแพงเพชรช่วยชาวนาใช้ออนไลน์ขายข้าว

ขยายผลจากที่ กศน.ทั่วประเทศ อบรมดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ไปโดยนำมาใช้ประโยชน์ ชื่อตลาดซื้อขายสินค้า-เปิดท้ายฟรี KPPSHOP ช่วยชาวนาในพื้นที่ขายข้าวในรูปแบบออนไลน์

          สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการฯ เปิดเผยว่าเนื่องจากขณะนี้เกษตรกรชาวนา ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวที่ตกต่ำอย่างมากในรอบหลายปีที่ผ่านมา จนส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับชาวนาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตรอการจำหน่ายในขณะนี้

6

          จึงได้นำนโยบายที่ นายสุรพงษ์  จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สำนักงาน กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ  ให้อบรมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำผลผลิต สินค้าต่างๆในชุมชนอำมาจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ ในรูปแบบดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง (digital marketing ) โดยจัดการอบรมให้กับครู กศน.ตำบล ทั่วประเทศไปเมื่อช่วงเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นแกนนำไปขยายผลให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่สำหรับ กศน.จังหวัดกำแพงเพชรมีผู้ผ่านการอบรมกว่า 1,560 คนจาก 78 ตำบล2

          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้มอบหมายให้ทีมงาน ICT พัฒนาจัดทำพื้นที่ขายของออนไลน์ชื่อตลาดซื้อขายสินค้า-เปิดท้ายฟรี KPPSHOP ซึ่งสามารถใช้ช่องทางนี้ในการนำสินค้ามาโพสขายได้ทันที หรือจะให้ครู กศน.ตำบล ทั้งจังหวัดกำแพงเพชร ช่วยดำเนินการให้ก็ได้เช่นเดียวกัน และในขณะนี้นางสาวรัศมี ศรีภิบาล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงสามัคคี นายอนันต์ แก้วทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้เร่งประสานงานให้ครูในพื้นที่ นำข้าวสารที่เป็นผลผลิตของชาวบ้านในรูปแบบต่างๆให้มาขายตรงกับลูกค้าผ่านออนไลน์

 4  3

          เช่น กลุ่มข้าวไรซ์ เบอร์รี่ ตำบลวังชะโอน อำเภอ บึงสามัคคี มาโปรโมทขาย เพื่อให้สามารถจำหน่ายข้าวได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และสามารถกระจายสินค้าให้กว้างขวางมากขึ้น โดยได้ราคาที่เหมาะสมยุติธรรม ถือเป็นการช่วยชาวนาได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ชาวนาที่ต้องการขายข้าวผ่านช่องทางนี้สามารถติดต่อได้ที่ กศน.ตำบล กศน.อำเภอทุกแห่งได้ต่อไป

5

//กำจร  หัดไทย รายงาน