กศน.จัดเข้ม..!!! บรรณารักษ์ทั่วประเทศ เดินหน้านักอ่าน…กำแพงเพชรส่งทีมร่วมเน้นโซลเชียว..

18817037_1444949922239050_1726550056_n

“สำนักงาน กศน. จัดอบรมเติมเต็มแนวทางการพัฒนางาน ห้องสมุดประชาชน การส่งเสริมการอ่าน การพัฒนารูปแบบใหม่ เพื่อก้าวสู่การพัฒนานักอ่าน”

18871204_1444949732239069_1793928710_n

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนและเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปี 2560 รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ วันที่ 28 – 31 พ.ค. ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

18740617_1443300699070639_4225077459753944457_n

โดย ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน.กล่าวเปิด และบรรยายหลักการของการสร้างเมืองนักอ่าน ใน “โครงการเมืองนักอ่าน” และได้รับเกียรติจาก พระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาส วัดพระแก้ว นายบุญเวศย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายปรเมษว์ อยู่มาก อดีต ผอ สพร. คุณแสงระวี สู้ทุกทิศ นักจัดรายการวิทยุชื่อดัง นางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ที่ปรึกษา TK Park ได้ให้เกียรติเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การสร้างเมืองนักอ่านให้ประสบความสำเร็จ”

18670998_1443300559070653_8197738998753610294_n

และในช่วงเวลาที่สำคัญได้รับเกียรติจากอาจารย์เจริญวิทย์ เสน่หา กอ.รมน. บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 TK Park ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริม และเพิ่มทักษะ ด้านการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาการสื่อสารสู่การเรียนรู้ในยุค 4.0

18816126_1444930515574324_666301925_n

โดยในครั้งนี้ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นางบุญชรัศมิ์ จันทร์พุ่ม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางแสงอรุณ สุนทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวศิริพร แว่นแก้ว บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ร่วมด้วยนางสาวเขมจิรา แดงสิงห์ นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว นางสาวบังอร สุกใส และนางสาวปิยะนุช บัวเจริญ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

18835128_1444930362241006_1954596778_n

//ศิริพร แว่นแก้ว รายงาน