สำนึกดี..!!! นศ.กศน.เก็บเงินคืนเจ้าของ ยกเป็น”คนดีศรีพรานกระต่าย”

227271

“นักศึกษา กศน. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพรายกระต่าย เก็บเงินวงแคนรุ่งนิรันดร์ ได้แล้วนำมาคืน เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท ขอขอบคุณและชมเชยในการทำดี เจ้าของวงแคน ได้มอบเงินเป็นการขอบคุณ”   

        เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวยลวรรณ เนระจิตร์ น้องจอย คนดีศรีพรานกระต่าย แห่งบ้าน ม.4 ต.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร นักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพรายกระต่าย กศน.อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยการสอนของ นางสาววันวิสาข์ วิจารณ์ ครู ศรช.ตำบลพรานกระต่าย  เก็บเงินวงแคนรุ่งนิรันดร์ได้แล้วนำมาคืน เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท ขอขอบคุณและชมเชยในการทำดีของน้องนะครับ และลุงเรศ เจ้าของวงแคน ได้มอบเงินเป็นการขอบคุณแก่น้องจอยเป็นเงิน 1,000 บาท

//ทีม ICT อ.พรานกระต่าย รายงาน