ที่ไหนเด็ด..!!! ผ่าน รีวิว กศน.คลองขลุง นำก่อนบอกเลยว่าเด็ดทุกตำบล…

s__36954281

“กศน.อ.คลองขลุง กำแพงเพชร จัดให้กศน.ตำบลทุกแห่ง รีวิวข้อดีของดี ของเด่น ในตำบลตนเอง พร้อมถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง  สานต่อสู่คนรุ่นใหม่ผ่านระบบโซเชียล ด้วยการโพสต์ facebook ลงใน กศน.ตำบลของตนเอง”

          เพียงแค่เปิดภาคเรียน 1/2560 กศน.อำเภอคลองขลุง ขานรับนโยบายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ด้วยสื่อดิจิทัล โดยนายบุญทรง  จิโนเป็ง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร และนางสาววราภรณ์  เร่งทอง รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอคลองขลุง ได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลทุกแห่งได้เรียนรู้ของดี ของเด็ด ในท้องถิ่นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อ จนเป็นที่นิยม  สถานที่สำคัญของท้องถิ่น น่าเรียนรู้และรักษาประวัติศาสตร์ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น อันทรงคุณค่า พร้อมถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง  สิ่งเหล่านี้จะสานต่อสู่คนรุ่นใหม่ผ่านระบบโซเชียล ด้วยการโพสต์ facebook ลงใน กศน.ตำบลของตนเอง รีวิวข้อดีของดี ของเด่น ในตำบลตนเอง

33638

ยกตัวอย่าง กศน.ตำบลท่าพุทรา นักศึกษาได้รีวิววัดคฤหบดีสงฆ์ วัดสำคัญของตำบลท่าพุทรา มีหลวงพ่อปลอดภัย เป็นที่เลื่องลือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ไปไหนมาไหนแคล้วคลาดปลอดภัย

33636

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเป็นต้นแบบพอเพียง ของนางสาวดวงฤทัย  เงินยวง ผู้ที่ดำเนินรอยตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ

s__36954272

ในส่วน กศน.ตำบลท่ามะเขือ มีร้านอาหารรสเด็ดหลากหลาย ได้เรียนรู้อาชีพที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต

//วราภรณ์  ทรัพย์ประสม  รายงาน