“กศน.ลานกระบือ”จัดแถว..!!! เข้าเขตทหารพรานที่ 35..เรียนรู้พอเพียง นศ.ชื่นมื่น..

dsc_3488

“กรมทหารพรานที่ 35 เปิดโอกาสให้ นักศึกษา กศน.ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”

14041

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2560 เวลา 09.30 น. พันเอกธนกฤติ สุขเกิด ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35 มอบหมายให้  ร้อยโท สมพงษ์ จันทร์สุนทร ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกรมทหารพรานที่ 35 พร้อมด้วยกำลังพลกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมให้การต้อนรับ คณะครูอาจารย์ และนักศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งนายศราวุธ ไชยชโย ผู้อำนวยการฯ ที่มอบหมายให้นายวรวุฒิ  ไชยพรมมา ครูผู้ช่วย นำทีมงาน กศน.อำเภอลานกระบือ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมพร้อมทั้ง ศึกษาดูงานจากศูนย์เรียนรู้กรมทหารพรานที่ 35 ภายใต้โครงการ ส่งเสริมเรียนรู้วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 95 คน จากแผนงานพื้นฐานการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

dsc_3366

ซึ่งในการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าว ได้รับความร่วมมือ และให้การสนับสนุนจาก กรมทหารพรานที่ 35 ภายใต้การบังคับบัญชา ของพันเอกธนกฤติ สุขเกิด ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35 คนปัจจุบัน สำหรับการดำเนินกิจกรรม นั้น ศูนย์การเรียนรู้กรมทหารพรานที่ 35 ได้จัดทำ วีทีอาร์ เกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งการเสริมสร้างแนวทางการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว และอยู่อย่างพอเพียง

14039

หลังจากนั้น ได้นำคณะครูอาจารย์ และ นศ.กศน.อำเภอลานกระบือ เข้าเยี่ยมชมผลการปฏิบัติงานตามสถานีต่างๆ ที่ศูนย์การเรียนรู้ กรมทหาระพรานที่ 35 ได้จัดเตรียมไว้  ซึ่งทางศูนย์การเรียนรู้กรมทหารพรานที่ 35 ได้น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในหน่วย โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ ได้แก่ การเลี้ยงไก่พันไข่, การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์, การเลี้ยงปลาดูในบ่อซีเมนต์, การเลี้ยงปลาในกระชัง, การเพาะเห็ดนางฟ้า, การเพาะเมล็ดพันธุ์ และการปลูกผักปลอดสารพิษ,

dsc_3336

นายอำพล แสนหาญ ครูการศึกษานอกโรงเรียน ตำบลโนนพลวง เปิดเผยว่า ในการเข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้กรมทหารพรานที่ 35 ในครั้งนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี สำหรับการศึกษาดูงานในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์การเรียนรู้ กรมทหารพรานที่ 35 ในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ พร้อมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการปฏิบัติ ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต อีกด้วย

13691

//ขอบคุณข้อมูลภาพข่าว กรมทหารพรานที่ 35 และ กศน.อ.ลานกระบือ