ลงลึกตำบลแล้ว..!!!”ต้นไม้ประชาธิปไตย”ครู กศน.บึงฯ จูงมือ กกต.ปลูกได้ในใจคน..

2

“กศน.อำเภอบึงสามัคคี นำนโยบายสู่การปฏิบัติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร                เปิดโครงการฯ ทีมงานให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ประชาธิปไตย เพื่อเป็นการปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ปราศจากการขายสิทธิขายเสียง

4

        เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร  ศส.ปชต.ตำบลวังชะโอน จำนวน 20 คน ซึ่งมีนายอินทนนท์ แก้วทอง ครู กศน.ตำบล และคณะบุคลากร กศน.อำเภอบึงสามัคคี โดยได้รับการมอบหมายจากนางสาวรัศมี  ศรีภิบาล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงสามัคคี ให้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ เทศบาลตำบลระหาน โดยมีนายธนบูรณ์ สินมานะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร  มาเป็นประธานในพิธีเปิด    โครงการฯ พร้อมทั้งทีมงาน มาให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ประชาธิปไตย เพื่อเป็นการปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ปราศจากการขายสิทธิขายเสียงต่อไป

1 6

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นนโยบายการขับเคลื่อน กศน.ตำบล เป็นศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตยประจำตำบล โดยมีครู กศน. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง ต่อไป

7 5

//นายอินทนนท์ แก้วทอง รายงาน