จัดก่อน..!! กศน.ไทรงาม ยกทีมครู/กลุ่มแม่บ้าน..ฝึกทำดอกไม้จันทน์กับอ.รุ่งธรรม หวังขยายผลประชาชนในพื้นที่…

2

“ฝึกกับศิลปินระดับประเทศ ดร.รุ่งธรรม  ศรีวรรธศิลป์ เป็นวิทยากร ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ สอนทำดอกไม้จันทน์”ทำด้วยใจ ถวายด้วยมือ”วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยจะได้นำความรู้ไปขยายผลให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอไทรงาม ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9″

18119304_1785175888462242_4758767489983488293_n 18119012_1785175748462256_6185460330868860510_n

        ตามที่นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งให้ประชาชนทำดอกไม้จันทร์ โดยให้คนไปสอนเพราะอาจเป็นความรู้ติดตัวประชาชน ทำไว้ใช้เองแจกจ่ายบุคคลอื่น หรือทำเป็นอาชีพในอนาคตนั้น กระทรวงศึกษาธิการน้อมรับไปปฏิบัติ โดยให้ กศน. ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ อย่างที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปนั้น

4 3

ทั้งนี้ กศน.อำเภอไทรงาม โดยนายมงคล  พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววัชรี  ด้วงบ้านยาง ครู นำครู กศน.และบุคลากร พร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้านอำเภอไทรงาม จำนวน 16 คน ฝึกการทำดอกไม้จันทน์ โดยมี ดร.รุ่งธรรม ศรีวรรธศิลป์ ครูเชี่ยวชาญวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นวิทยากร ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ สอนทำดอกไม้จันทน์ “ทำด้วยใจ ถวายด้วยมือ” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 27- 28 เมษายน 2560 ณ อาคารคหกรรม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สอนฟรี มีอุปกรณ์ให้ฝึก โดยคณะครู กศน. และกลุ่มแม่บ้านอำเภอไทรงาม ได้รับการถ่ายทอดการทำดอกไม้จันทร์ ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นวิทยากรไปสอนต่อไป

7 5

สำหรับโครงการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการฯ สนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวซึ่งเป็นการร่วมมือกับเครือข่าย ทั้งนี้คณะครู กศน.อำเภอไทรงาม กล่าวว่าเชื่อว่าเป็นแห่งแรกของ กศน.ที่ได้เริ่มทำร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและต้องเตรียมการเนื่องจากตามหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งโดยเฉพาะชาวจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งประชาชนชาวไทย ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความอาลัยร่วมพิธีในอำเภอไทรงามและอำเภอต่างๆ จำเป็นต้องเตรียมดอกไม้จันทน์ ให้เพียงพอ จึงส่งครู กศน.และบุคลากร เข้าเรียนรู้ทำเอง และฝึกเป็นวิทยากรให้สอนต่อๆกันไป เพื่อนำมาร่วมใช้ในพิธี สำหรับดอกไม้ที่ได้ฝึกทำอาทิเช่น ดอกแก้ว แบบดอกพุทธรักษาและแบบดอกดารารัตน์  เป็นต้น

/กำจร หัดไทย รายงาน