“ปี๋ช๋าต”สืบสงกรานต์พรานต๋าย ผู้สูงอายุชื่นมื่น..กศน.จับมือหมอ จัดให้ดีต่อใจแท้…

s__17702973

“โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้ กับ กศน.ตำบลท่าไม้ ร่วมจัดเป็นประจำทุกปี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในตำบลท่าไม้กว่า 30 คน และประชาชนที่มาร่วมงานกว่า 100 กศน.เสริมประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา″

s__17702978

        เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้ โดยนายวีระชัย สีตัลพฤกษ ผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ กศน.ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย โดยนายอภิวัฒน์  สังคง ครู กศน.ตำบล ได้จัดพิธี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในตำบลท่าไม้กว่า 30 คน และประชาชนที่มาร่วมงานกว่า 100 คน นอกจากนี้ยังมี เจ้าหน้าที่ บุคลากร โรงพยาบาล และ อสม.เข้าร่วมด้วยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ด้วยความรักสามัคคี การดูแลผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2560

s__17702976 s__17702977

การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดเป็นประจำทุกปี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล  ซึ่งทุกครั้ง กศน.ตำบลท่าไม้ ก็จะร่วมกิจกรรมทุกครั้ง โดยนำครู บุคลากร และนักศึกษา มาร่วมกิจกรรม ถือเป็นการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุตามนโยบายของสำนักงาน กศน. อีกรูปแบบหนึ่ง

s__17702974 s__17702971

และในครั้งนี้กศน.อำเภอพรานกระต่าย โดยนายพิรุณ  หิรัญพันธ์ุ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นายชาตรี ไชยรัตน์ ครูผู้ช่วย นำคณะครูและบุคลากร กศน.เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้นายอภิวัฒน์ สังคง ครู กศน.ตำบลท่าไม้ ได้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษานอกระบบ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังรับสมัครอยู่ในขณะนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2560 ให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับทราบ และกระจายข่าว เพื่อให้ผู้ที่สนใจมาสมัครเรียนกับ กศน.ต่อไป

//อภิวัฒน์  สังคง  รายงาน