กศน.จัดแน่..!! ทั่วประเทศสอบหน้าจอ..เทียบระดับสูงสุด เล็งเริ่มเมษายนนี้ (มีรายละเอียด)

1

“กำหนดการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560จัดสอบ 24 – 30 เมษายน 2560 รวม 10 วิชา กศน.ทั่วประเทศเตรียมดำเนินการต้นเมษายน 2560″

4 6

กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบสำนักงาน กศน. ได้จัดประชุมพัฒนาระบบการทดสอบด้วย  ระบบอิเล็กทรอนิกส์      (E-Exam) โดยมีนายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการ กศน. เป็นประธานฯ ซึ่งนางพรรณทิพา ชินชัชวาล ผู้อำนวยการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2560  เพื่อรองรับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเริ่มใช้ดำเนินการสอบในครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่  24 – 30 เมษายน 2560

17577924_1387354797988158_2021836952_n

กำหนดการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  1. ลงทะเบียนสอบ 16 – 31 มีนาคม 2560
  2. ขยายเวลาลงทะเบียนสอบ 1 – 12 เมษายน 2560
  3. ดาวน์โหลดข้อมูลของศูนย์ทดสอบ

3.1 ดาวน์โหลดข้อมูลระบบการสอบ 10 – 12 เมษายน 2560

3.2 ดาวน์โหลดข้อมูลการลงทะเบียนสอบและข้อสอบ 19 – 21 เมษายน 2560

  1. จัดสอบ 24 – 30 เมษายน 2560

วิชาที่เปิดสอบ

คส38001 การใช้คอมพิวเตอร์ 60 นาที

คส38002 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 90 นาที

คส38003 การบริหารธุรกิจ SMEs 60 นาที

พอ38001 ระบบประชาธิปไตย 60 นาที

กส38001 การสนทนาภาษาอังกฤษ 60 นาที

กส38002 การสนทนาภาษาจีน 60 นาที

กส38003 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 90 นาที

วท38001 การวิจัยชุมชน 60 นาที

วท38002 การจัดการอาหารเพื่อครอบครัวและชุมชน 60 นาที

พอ38002 การบริหารจัดการชุมชน 60 นาที

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nfe.og.th/neec

//วสันต์  อินทะ รายงาน