อธิการบดีม.ราชภัฏกำแพงเพชร ย้ำ..”วินๆ..!!! ด้วยกัน”พัฒนาภาษาอังกฤษ ครู กศน.(มีคลิป)

การพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ กศน. จังหวัดกำแพงเพชร ถือเป็นการพัฒนาบุคลากร จังหวัดกำแพงเพชร ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ภาษาสื่อสารในอาเซียน ใครได้ฝึกฝนหรือสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ถือเป็นโอกาสทองของชีวิต”

4

            เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้หารือกับ              รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร ที่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

2-2

ต่อมา รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดเผย ถึงการดำเนินการที่จะร่วมกันกับ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคลากร กศน. ว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะมี 3 ส่วน คือ 1.การจัดการเรียนการสอน 2.การบริการวิชาการ และ 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยดำเนินการโดยการผลิตบัณฑิตด้านนี้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว และยังมีการพัฒนาผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย เพิ่มศักยภาพของของคนไทยเรามีครูต่างชาติ จบปริญญาเอกชำนาญการสามารถดำเนินการได้

การพัฒนาภาษาอังกฤษร่วมกับ กศน. จังหวัดกำแพงเพชร โดยจะมีการดำเนินการร่วมกัน ถือเป็นการพัฒนาบุคลากร จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีชาวต่างชาติพอสมควร ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ภาษาสื่อสารในอาเซียน ใครได้ฝึกฝนหรือสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ถือเป็นโอกาสทองของชีวิต ยินดีที่มีนโยบายร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น

2

สำหรับขั้นตอนกระบวนการพัฒนาบุคลากรกับทาง กศน.นั้น เราสามารถดำเนินการในรูปแบบต่างๆเช่นการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาต่างๆ เรามีศูนย์ภาษาที่มหาลัยจัดตั้งขึ้น มีการอบรมปรับความรู้พื้นฐานด้านการสื่อสารและพัฒนาก็สามารถดำเนินการได้ สำหรับช่วงเวลาอาจเป็นช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือเวลาที่เหมาะสม อาจจะเน้นในรูปแบบเทคนิคการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ เข้าแล็ปภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ เช่นเริ่มจากการ ฟัง พูด อ่าน เราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาภาษาอังกฤษเพราะในอาเซียนเราอยู่ลำดับที่ 5 จึงต้องร่วมกันพัฒนาขึ้นต่อไป

//กำจร  หัดไทย รายงาน