จัดหนักจัดเต็ม..เชื่อสิ..แบบนี้ต้องตีเข่า!!! นศ.กศน.บึงฯ สุดคึก ตำรวจ/ทหาร เอาจริงเห็นภาพแทบไม่เชื่อสายตา….

2

“กศน.อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร จัดวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดและเอดส์ และร่วมฝึกศิลปะการป้องกันตัวกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันภัยที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมกับรู้ทันภัยสังคม เสริมทักษะการป้องกันตัว ซึ่งวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ คุมเข้ม ฝึกอย่างจริงจัง

3

           กศน.อำเภอบึงสามัคคี โดยนางสาวรัศมี  ศรีภิบาล ผู้อำนวยการฯ ฝึกเข้มกับโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดและเอดส์ และร่วมฝึกศิลปะการป้องกันตัว โดยมี ด.ต.ธวัช แพงแก้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บึงสามัคคี จ่าสิบเอกสายลม วังอินทร์ เจ้าหน้าที่ทหาร และคณะร่วมเป็นวิทยากรฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวในกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส พร้อมกับรู้ทันภัยสังคม ซึ่งวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ทฤษฏีและปฏิบัติ คุมเข้ม ฝึกอย่างจริงจัง เพื่อสามารถนำความรู้ไปป้องกันตัวได้ถือเป็นประโยชน์นำไปใช้ในสังคม และชีวิตประจำวันอย่างสูงสุด ทั้งนี้มีนักศึกษาจาก กศน.ตำบลเทพนิมิตร ตำบลระหาน ตำบลวังชะโอน รวมทั้งสิ้น 60 คน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาหน้า กศน.อำเภอบึงสามัคคี

4 17626104_1307214729358341_4221442382602941795_n

การดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมทักษะชีวิต ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ กศน.จัดให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป

7

//ทีม กศน.อ.บึงสามัคคี รายงาน