“แยกกันเดินร่วมกันตีมีเป้าเดียวกัน” หน.ทีมคนแกร่ง ย้ำชัด.!! ร้านค้าเห็นสติกเกอร์ศธ.ติดที่รถ..บ้างให้ฟรีบ้างลดราคา..

2

” แยกกันตีรวมกันสร้าง  เปิดใจหัวหน้าทีมคนแกร่ง กศน.กำแพงเพชร งานสำเร็จเพราะมีทีมงานที่ดีและการมีส่วนร่วมร้านชุมแสงคอนกรีต 1993 ให้หิน ทรายมาฟรีๆ จนทำให้การซ่อมแซมบ้านลุล่วงภายในวันเดียว และเมื่อไปซื้อวัสดุที่ร้านต่างๆ พลันที่เห็นรถกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ขายจะขายให้ในราคาถูกกว่าปกติแทบจะทุกร้านไป”

12

            เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม หัวหน้าทีมคนแกร่ง กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า “ทีมงาน ยังคงลุยงานซ่อมสร้าง ในพื้นที่อำเภอบางสะพานอย่างต่อเนื่อง เผยงานสำเร็จในแต่ละพื้นที่ เพราะมีทีมงานที่ดี ทุกๆวันจะมีการพูดคุยสรุปงาน ถกประเด็นปัญหา ร่วมกันหาทางแก้ไข เพื่อให้งานเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ บางครั้งไปทำงานในพื้นที่เดียวกันเป็นทีมใหญ่ บางครั้งแบ่งเป็นทีมย่อยตามความถนัดและสภาพงาน เพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยมีนายอนันต์ คงชุม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองลาน และนายอนันต์  แก้วทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นผู้ช่วยในการนำทีมลงปฏิบัติงานในพื้นที่ตามสภาพงานและความต้องการจำเป็นของประชาชน  ประกอบกับการได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ช่วยค้นหาผู้ได้รับผลกระทบที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย     ทำให้สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว”

3

         นายอนันต์ คงชุม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองลาน รองหัวหน้าทีม เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพี่น้องประชาชน ตัวอย่างในวันนี้ ทรายและหินสำหรับเทพื้นคอนกรีตหน้าประตูบ้าน ได้แก่ ทราย และหินที่จะใช้ซ่อมแซมบ้านของนางสมคิด เรืองพันธ์ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย มีไม่เพียงพอและเจ้าของบ้านมีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้อย่างมีขีดจำกัด ทีมงานจะไปจัดหาให้ ปรากฏว่า ได้รับความอนุเคราะห์จากร้านชุมแสงคอนกรีต 1993 อำเภอบางสะพาน ให้หิน ทรายมาฟรีๆ แถมดอกสว่าน มาให้แบบไม่คิดเงินด้วย จนทำให้การซ่อมแซมบ้านนางสมคิดลุล่วงภายในวันเดียว และเมื่อไปซื้อวัสดุที่ร้านต่าง ๆ พลันที่เห็นรถกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ขายจะขายให้ในราคาถูกกว่าปกติแทบจะทุกร้านไป”

23 24

และภารกิจสำหรับวันนี้ ได้เปลี่ยนบานประตูจำนวน 3 บานและเทพื้นคอนกรีตทางเข้าบ้านของบ้านนางสมคิด เรืองพันธ์ 40/3 หมู่ 1 ตำบลกำเนิดนพคุณ และเปลี่ยนประตูห้องนอนจำนวน 1 บานบ้านนายสุวรรณ  แผ่นทรัพย์ เลขที่ 203/14 หมู่ที่ 1 ตำบลกำเนิดนพคุณ รวมทั้งซ่อมประตูเหล็กยืด บ้านนายสมคิด อ้นทอง เลขที่ 302/5 หมู่ที่ 1 ตำบลกำเนิดนพคุณ และสุดท้ายทำความสะอาด ฉีดล้าง ปรับภูมิทัศน์ ศูนย์กีฬาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ

5

//ทีมข่าว กศน.กำแพงเพชร ในพื้นที่รายงาน