“รอยยิ้มหลังคราบน้ำตา″คุณไม่มาแล้วใครจะมา.!! พร้อมเปิดใจ”ป้านิดา″รับครัวใหม่ ทีมคนแกร่ง กศน.กำแพงเพชร ยิ้มรับสู้ต่อ…

2

“ดีใจมาก ดีใจสุดๆ ที่ลูกๆ ครู/ทีมงานช่างจาก กศน.กำแพงเพชร ได้สร้างห้องครัวให้ ต่อไปหลังจากนี้ ป้าและลุง ก็จะได้ประกอบอาหารในห้องครัวหลังใหม่บนสถานที่เดิม ที่คุ้นเคย ความสุขจะคืนมาอีกครั้ง ขอขอบคุณทุกๆ คน”

16998143_1309215212492062_7454827133575911981_n 16864654_1309215469158703_3601186160653108434_n

        เสร็จไปอีกหลังวันนี้ เอาจนมืดคาตา ไม่เสร็จไม่กลับ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นางนิดา ทองมี อายุ 61 ปี ภรรยาของนายบุญเลิศ  เยือกเย็น อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 2 บ้านกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน ผู้มีรอยยิ้มบนคราบน้ำตา หลังรับมอบห้องครัวห้องใหม่ ที่ทีมงานคนแกร่ง กศน.กำแพงเพชร ลงแรงกาย แรงใจ ใช้เวลาต่อเนื่องกันสามวัน  สร้างให้ทดแทนห้องครัวเดิมที่ชำรุดเนื่องจากกระแสลม นางนิดา เปิดใจกับทีมงานคนแกร่งว่า “ดีใจมาก ดีใจสุดๆ ที่ลูกๆ ครู /ทีมงานช่างจาก กศน.กำแพงเพชร ได้สร้างห้องครัวให้ ต่อไปหลังจากนี้ ป้าและลุง ก็จะได้ประกอบอาหารในห้องครัวหลังใหม่บนสถานที่เดิม ที่คุ้นเคย ความสุขจะคืนมาอีกครั้ง ขอขอบคุณทุกๆ คน”

5 6

ภาพ ก่อน-หลัง การซ่อมบ้านนายบุญเลิศ  เยือกเย็น – นางนิดา  ทองมี  เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 บ้านกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4
ส่วนอีกคนหนึ่งคือ นางชูศรี แย้มคล้าย บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 2 บ้านกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน ที่ทีมงานคนแกร่ง กศน.กำแพงเพชร ได้ติดตั้งบานประตูให้ใหม่ ซ่อมพื้นบ้าน ที่ไม้กระดานผุและชำรุด ซ่อมขาเตียง ขาโต๊ะที่ชำรุด นางชูศรี กล่าวด้วยความปลาบปลื้มว่า ดีใจที่หน่วยงานของรัฐคือกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งครู กศน.และทีมช่างลงมาช่วยเหลือประชาชนในห้วงเวลาของความทุกข์ยาก ขอขอบคุณครูและทีมช่างจาก กศน.กำแพงเพชรทุกคน ที่ได้มาช่วยเหลือในครั้งนี้

สำหรับทั้งสองบ้านนี้ ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดซื้อไม่เพียงพอ ทีมงานคนแกร่ง กศน.กำแพงเพชร ได้จัดหา   ผู้บริจาคและสมาชิกทีมงานได้ร่วมกันบริจาคสมทบ เพื่อให้วัสดุมีเพียงพอต่อการซ่อมแซมบ้าน เพื่อคืนความสุขให้กลับมาอีกครั้ง

s__57532451

สภาพบ้านกรูด หมู่ที่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน เป็นชุมชนชาวประมง ประกอบอาชีพประมง พื้นบ้านเป็นส่วนใหญ่ สร้างบ้านเรือนเป็นกลุ่มอยู่บริเวณปากคลองบ้านกรูด เมื่อประสบอุทกภัย จึงมีความเสียหายมาก เนื่องจากในช่วงที่ประสบภัย อยู่ในช่วงมรสุมไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และเมื่อคลื่นลมสงบ ก็เข้าสู่ช่วงห้ามจับปลาในฤดูวางไข่ ที่ชาวประมงเรียกว่า “ฤดูปิดอ่าว” ทำให้ขาดรายได้ การซ่อมแซม ฟื้นฟูบ้านเรือนที่ประสบภัยจึงช่วยเหลือตัวเองได้อย่างมีขีดจำกัด

สืบเนื่องจากภารกิจโครงการรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด(ระยะที่ 2) สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการฯได้ส่งทีมช่างช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ นำทีมโดย นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวย กศน.อำเภอไทรงาม นายอนันต์ แก้วทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นายอนันต์ คงชุม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองลาน รวมทั้งสิ้น 15 คน เป้าหมายในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

//ทีม กศน.กำแพงเพชรในพื้นที่ รายงาน