สวท.กำแพงเพชร จัดทำบุญ “วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ” ครบ 87 ปี

00

“เพื่อความเป็นศิริมงคลของผู้ปฏิบัติงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียง มีหน่วยงานราชการร่วมจัดรายการ ผู้สื่อข่าว สื่อมวลชน มาร่วมงาน”

1-2 1-3

            เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร FM 97.75 MHz ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยผอ.ชูศรี  โกสีย์ ผู้อำนวยการฯ ได้จัดพิธีจัดทำบุญเลี้ยงพระเนื่องใน วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ครบ 89 ปีและเพื่อความเป็นศิริมงคลของผู้ปฏิบัติงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ โดยได้กราบนิมนต์พระสงฆ์จากวัดราฎรพฤษศัทธารามจำนวน 9 รูป มาประกอบพิธี ซึ่งมีหน่วยงานราชการร่วมจัดรายการ ผู้สื่อข่าว สื่อมวลชน มาร่วมงานในครั้งนี้

66 77

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก  กรมประชาสัมพันธ์ ก่อตั้งขึ้นมาเนื่องจากดำริของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายบังเอิญ มุสิกะพงษ์ซึ่งท่านเป็นชาวกำแพงเพชร  ซึ่งมีนางมัทนา  ท้วมยิ้ม เป็นผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ในขณะนั้น และได้มอบหมายให้ นายบุญมา บุญจันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสถานี นายทวัศิลป์ วรสรรค์ ทำหน้าที่ผู้สื่อข่าว และนายภูมิศรัณญ์ พันธ์ภูมิ ทำหน้าที่ช่างเทคนิค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดกำแพงเพชร  เริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันที่ 1 กันยายน 2539 โดยได้รับความร่วมมือของโรงแรมเพชรให้ใช้ห้องพักจำนวน 2 ห้องที่ชั้น 8 ของโรงแรม ใช้เป็นสถานที่ออกอากาศชั่วคราวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร ได้ย้ายจากโรงแรมเพชร มาสถานีแห่งใหม่ และดำเนินการออกอากาศ ณ สถานีแห่งใหม่เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2540 ด้วยเครื่องกำลังส่ง 1000 วัตต์ สายอากาศแบบเซอร์คูล่า 8 เบย์ เสาอากาศสูง 100 เมตร สามารถส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชร และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดใกล้เคียง และทำการเปิดอาคารสถานีอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2544 โดยมี นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะเป็นประธานในพิธี

55 44

สืบเนื่องจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ของทุกปี นับเป็นวันแรกที่มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุในประเทศไทย โดยกิจการวิทยุกระจายเสียง เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2471 จากดำริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบูรฉัตรไชยากร กรมพระยากำแพงเพชรอัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพานิชย์และการคมนาคม ในสมัยรัชกาลที่ 7 ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งวงการวิทยุกระจายเสียงไทย” ซึ่งได้ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นที่ตึกที่ทำการไปรษณีย์ปากคลองโอ่งอ่าง ตำบลวัดราชบูรณะ โดยใช้ชื่อสถานีว่า 4 พีเจ (4PJ) ซึ่งต่อมาได้มีการประกอบเครื่องส่งคลื่นขนาดกลาง 1 กิโลวัตต์ ขึ้น ทำการทดลองที่ ตำบลศาลาแดง “หนึ่ง หนึ่ง พีเจ” (11PJ) ซึ่งการใช้ชื่อสถานีว่า “พีเจ” ในยุคนั้น ย่อมาจากคำว่า “บุรฉัตรไชยากร” อันเป็นพระนามเดิมของพระองค์ท่านนั่นเอง

หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคล ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเปิดการส่งวิทยุเป็นปฐมฤกษ์ โดยใช้ชื่อสถานีว่า “สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท” (Radio Bangkok at Phyathai) ตั้งอยู่ที่ วังพญาไท มีกำลังส่ง 2.5 กิโลวัตต์ โดยพิธีเปิดสถานีกระทำโดยอัญเชิญกระแสพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชพิธีฉัตรมงคล กระจายเสียงสู่พสกนิกร โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “การวิทยุกระจายเสียงที่ได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้น และทำการทดลองตลอดมานั้น ก็ด้วยความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการศึกษา การค้าขาย และการบันเทิงแก่พ่อค้าประชาชน” นับเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุในประเทศไทย กระทั่ง พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้ตั้ง “สำนักงานโฆษณาการ” ขึ้น และโอนสถานีวิทยุต่าง ๆ ให้อยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานโฆษณาการ หรือกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน โดยเรียกสถานีวิทยุใหม่ว่า “สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย”

99

//กำจร หัดไทย รายงาน