“วางหัวโขนแป๊บ”ผอ.ครู กศน.สวมหัวใจสิงห์.!!แรงงาน/ช่าง เราทำได้.เจ็บสุดงบยอมรับเหนื่อยมากแต่….

16998129_1308112535935663_146518534434272096_n

“หนักสุดวันนี้ต้องหิ้วน้ำทะเลมาปรับพื้น หิ้วน้ำจืดอีกแห่งมาผสมปูน เจ้าของบ้านน้ำตาซึมซึ้งใจ กศน. เรียกลูกทุกคำ    เราทำงาน แข่งกับเวลา ยิ่งค้นยิ่งเจอ ทีมคนแกร่ง กศน.กำแพงเพชร แยกออกเป็น 2 ทีม ระดมซ่อมสร้าง เจ็บสุดเรื่องงบประมาณไม่พอ ทีมรอไม่ได้ตัดใจควักจ่ายช่วยเอง”

16998001_1308112482602335_1690252252660684908_n 16997919_1308112412602342_2230932022003428632_n

        วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 การปฏิบัติงานของ กศน. ช่วยชาวใต้ซ่อมสร้างยังคงเดินหน้าต่อไป อย่างเข้มแข็งและต้องแข่งกับเวลารวมทั้งความเดือดร้อนที่เราได้พบเจอยังพบอยู่เรื่อย ยอมรับจากทีมงานว่าค่าวัสดุ วันนี้ทีมคนแกร่ง กศน.กำแพงเพชร แบ่งเป็น 2 ทีม งานต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ ทีมที่ 1 นำโดย นายอนันต์ แก้วทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นายอนันต์ คงชุม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองลาน  งานเทพื้นคอนกรีต บ้านนายบุญเลิศ เยือกเย็น-นางนิดา  ทองมี บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 2 บ้านกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน  อาศัยอยู่กันสองคนกับภรรยา ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ทั้งสองคน  ห้องครัวพังเพราะโดนกระแสลมและคลื่น จะรอช้าไม่ได้  เพราะทุกวันเวลาที่ผ่านไปหมายถึงความยุ่งยากในการประกอบอาหารและการใช้ชีวิต หนักสุดวันนี้ต้องหิ้วน้ำทะเลมาปรับพื้น และหิ้วน้ำจืดอีกที่หนึ่งมาผสมปูนเทพื้น เจ้าของบ้านน้ำตาซึมซึ้งใจทีมงาน กศน. มาก ส่วนทีมที่ 2 นำโดยนายมงคล  พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม ซึ่งได้เปลี่ยนบานประตู จำนวน 4 บาน ที่บ้านของนางรัชนี  ทองถึก บ้านเลขที่ 40/7 หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

58758 220391

ทีมงานท่านหนึ่งกล่าวว่า “การทำงานครั้งนี้ยากลำบากไม่น้อยแม้กระแสข่าวแทบไม่มีเลย ความช่วยเหลือยังขาดแคลน วัสดุบางอย่างไม่เพียงพอ ทีมเราเห็นก็อดไม่ได้ที่ต้องแบ่งค่าใช้จ่ายที่มีจำกัดแต่พวกเราเต็มใจตั้งใจมีจิตอาสา ทุกคนวางคำว่าผอ.ครู กศน. ออกหมดใช้ทั้งแรงกายแรงใจกำลังทรัพย์ช่วยซับน้ำตาชาวใต้ครั้งนี้”

55042 17021497_1308112669268983_410117497531665457_n

สืบเนื่องจากภารกิจโครงการรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด(ระยะที่ 2) สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการฯได้ส่งทีมช่างช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ นำทีมโดย นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวย กศน.อำเภอไทรงาม นายอนันต์ แก้วทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นายอนันต์ คงชุม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองลาน รวมทั้งสิ้น 15 คน เป้าหมายในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

//ทีม กศน.กำแพงเพชรในพื้นที่ รายงาน