ใจฟูทั้งครู ทั้งเด็ก! ครูยุพิน ตั้งจุดบริจาคเสื้อผ้า “ช่วยเหลือคน”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งทราย ต.ทุ่่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ แก่ ครู ยุพิน (ครู กศน.ตำบลทุ่งทราย) พร้อมกับให้การสนับสนุนและระดมสิ่งของและนำไปร่วมบริจาคให้แก่ ครู ยุพิน โตโทน “ครู กศน.ตำบลทุ่งทราย สกร.อำเภอทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร” 441877781_980631533638581_3651946195441035961_n

นางยุพิน โตโทน ปัจจุบัน เป็นครู กศน.ตำบลทุ่งทราย สังกัด สกร.อำเภอทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งทราย ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร โดย นางยุพิน โตโทน หรือ ครู ยุพิน เปิดเผยข้อมูลว่า นอกจาการเป็นครูแล้ว ตนยังมีอาชีพเสริม คือ การเปิดร้านรับปัก “เสื้อ” นักเรียน มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน

440089519_980631773638557_243455827601305710_nเพื่อหารายได้เสริมและได้มีการแบ่งปันเสื้อผ้ามือ 2 ของตนและคนในครอบครัวแก่ลูกค้าที่มีใช้บริการ และนักศึกษาในสังกัด ที่มีความขาดแคลน ซึ่งก่อนที่จะเปิดร้านรับปักเสื้อนักเรียนนั้น ตนก็ได้มองเห็นปัญหาเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในอำเภอที่ตนอาศัยอยู่ อำเภอทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร เป็นอำเภอเล็ก ๆ ที่มีพื้นที่เพียง 3 ตำบล เท่านั้น และประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้น ก็มีอาชีพ ทำนา ทำสวน ทำไร่ ซะเป็นส่วนมาก อาชีพหลักของคนในพื้นที่ ก็จะเป็นการทำงานรับจ้างทั่วไป และเป็นเกษตรกร

188945_0

ซึ่งมีรายได้ไม่มากนัก บางคน มีฐานะเป็นผู้ปกครอง ที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายหลายด้าน บางปี ฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ผลไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ตนซึ่งถือเป็นคนในพื้นที่ ทั้งในบทบาทของความเป็นครู และผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน มีความเข้าใจถึงความลำบากในการทำงานหาเช้ากินค่ำ คนที่มีก็อาจไม่ลำบาก แต่คนที่ไมีมีบางทีมันก็จนใจจริง ๆ  จากจุดเริ่มต้นของความคิดดังกล่าว

440011603_980631293638605_4147868239505673035_n

ต่อมา ในปี พ.ศ.2562 นายกำจร หัดไทย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทรายทองวัฒนา ในขณะนั้น (ปัจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพรานกระต่าย)  ได้ให้คำแนะนำว่าควรจะมีการประชาสัมพันธ์และตั้งจุดรับบริจาคขึ้น เพื่อให้เป็นที่รู้จักและกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง ทั้งในส่วนของผู้ร่วมบริจาค และผู้ขอรับบริจาค จึงได้มีการริเริ่มที่จะประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคเสื้อผ้ามือ 2 จากคนในพื้นที่ ที่บ้านพักของตน (ร้านรับปักเสื้อนักเรียน) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วของคนในอำเภอ เพื่อส่งต่อ (บริจาค)

440357296_980632250305176_8313998153147058915_nให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ที่ขาดแคลน โดยสำหรับผู้ที่นำเสื้อผ้ามาร่วมบริจาคและประสงค์จะปักเสื้อนักเรียน ตนก็จะปักเสื้อนักเรียน ให้ฟรี พร้อมกับสอนและแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปักเสื้อให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเรียนรู้ฟรี มีแล้วแบ่งปัน ส่งต่อให้ผู้ขาดแคลน โดยไม่ได้หวังผลจากการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ ตนได้ตั้งจุดรับบริจาคเสื้อผ้า ทั้งเสื้อผ้าใหม่/เสื้อผ้ามือ 2 ที่หน้าบ้าน (ร้านรับปักเสื้อนักเรียน) และแขวนเสื้อผ้าไว้ที่หน้าบ้าน ใครที่ผ่่านไป ผ่านมา หรือใครที่รู้และอยากได้ก็มาขอรับใปใช้งานต่อได้ตามความเหมาะสม  “ให้แล้วมีความสุข ให้แล้วทำให้ใจฟู”  //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร440879810_980632140305187_3471353196328773850_n441938448_7683317311719414_8330428799380802873_n