หมดเปลือก “คนข่าว” โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมนักประชาสัมพันธ์ “ปั้น PR.” เจนใหม่ เผยเรื่องจริงงดงานมโน…

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมอบรมนักประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาโครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยเชิญผู้มีประสบการณ์ ด้านงานประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด จำนวน 35 คน ณ ห้องอัจฉริยบงกช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร441491144_8171163152917795_3955355416186021399_n

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมอบรมนักประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาโครงการ ส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องอัจฉริยบงกช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปดำเนินการจัดทำข่าวสาร ข้อมูลและเรื่องราวต่าง ๆ ของโรงเรียน เผยแพร่โดยผ่านสื่อที่หลากหลายไปยังภายนอก สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกิดความนิยม เลื่อมใส ศรัทธาและมีทรรศนะคติที่ดี ในการบริหารงานของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ ในการจัดกิจกรรมอบรมนักประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 35 คน442491005_8171185902915520_6059497963149517234_n

โดยโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ได้เชิญบุคคลที่มีผลงานด้านสื่อ งานประชาสัมพันธ์ “คนข่าว”  3 ท่าน ดังนี้ นายศุภชัย ศรีงาม นายกสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอพรานกระต่าย และ ว่าที่ ร.ต.จักรพรรณ ร้องเสียง ผู้สื่อข่าว ไทยBPS ช่อง 7 ช่อง 1 ช่อง 8 เว็ปไซด์ ทามนิวส์ กำแพงเพชร คณะกรรมการสมาคมนักข่าว ส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชรมาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแนะนำแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการดังกล่าว  ณ ห้องอัจฉริยบงกช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร  //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร442495505_8171179479582829_3096312307763230913_n442509384_8171171716250272_3397463447910237282_n445387380_8171186032915507_7733616217020059726_n-1444500771_8171163636251080_2301215932268382097_n441539568_8171162582917852_1123485356709301655_n