ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันที่ 1 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อสามแสน) นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0857373585 เอกลักษณ์ สังข์ทอง

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ , นายกองเอกชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดฯ , พันเอกเสมอ แจ่มใส รองผอ.กอ.รมน.กพ. , พลตำรวจตรี โอภาส คงเมือง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ , นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร, หัวหน้าส่วนราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมภายในกิจกรรม ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร มีกำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0857373585 เอกลักษณ์ สังข์ทอง

โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยทหาร ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อสามแสน) เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายมในกิจกรรม ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0857373585 เอกลักษณ์ สังข์ทอง

นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำกิจกรรมปรับสภาพน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อสามแสน จากนั้นทาสีรั้วบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อสามแสนเพื่อความสวยงาม และร่วมล้างถนนบริเวณหน้าลานอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0857373585 เอกลักษณ์ สังข์ทอง

วันที่ 1 พฤษภาค 2567 เวลา 08.30 น. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร โดย ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ณ บริเวณหน้าลานอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โดยพร้อมเพรียง //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร
438303966_8054998417867603_3362924983483091234_n438302986_8055001154533996_6534241723355443862_n