ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร408464057_7474147009286083_9201067116220971930_n

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.กพ.409201698_7474181922615925_5832398579020082998_n408518571_7474144312619686_917004839650157917_n408419269_7474144122619705_8257981442007271010_n408391463_7474142165953234_2059986084325656025_n