สกร.จังหวัดกำแพงเพชร สุดทน ประกาศก้อง ไม่ทนการทุจริต ทุกรูปแบบ

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. สกร.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมใจร่วมกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)408527176_7476919105675540_7518577733406498638_n

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องใน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร408518707_7476923445675106_6750074961643802094_n

ด้วยรัฐบาล ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน โดยได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ อีกทั้งองค์การหสประชาชาติ ได้กำหนดให้ในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) สกร.จังหวัดกำแพงเพชร จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน408457190_7476919122342205_4465974107897109944_n

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดย สกร.จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดการจัดกิจกรรม เนื่องใน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ประจำปี 2566 ร่วมกับ สกร.อำเภอเมืองกำแพงเพชร ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ จุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ทนคนโกง //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร409191304_7476921832341934_1274358358092830908_n409120094_7476921662341951_7043428035680504411_n408466154_7476921695675281_1717208054982508099_n408406982_7476923489008435_993532538405217747_n-1