สกร.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร โดย ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร1701742524477

ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25661701742606423

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ซึ่งกำหนดการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ เวลา 07.30 น. พฺิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน และ1701742494591

เวลา 09.30 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ หอประชุมใหญ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร  โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ1701743267047

เวลา 07.30 น. นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลารในสังกัด ร่วมพฺิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล (ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน1701743279928

เวลา 09.30 นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลารในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ หอประชุมใหญ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.กำแพงเพชร1701743248999myxj_20231205100601201_save