ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายชาฺธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ เปิดกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชรว ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

405384508_7462646053769512_5333871573407869578_n

นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยพร้อมเพรียง

318834

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม ณ  ศาลาการเปรียญวัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 405470449_7462649830435801_145619586589258172_n

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระราฃกุศลพระพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.กำแพงเพชร407078703_7462646453769472_7022658650563953806_n

407085556_7462645787102872_5972996654410512573_n393010703_7462646173769500_2953672188309372347_n